ดัมมี่ — ชิป ฟรี

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK’s Permissiom From Google Play:

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Device & app history: read sensitive log data,retrieve running apps

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Identity: find accounts on the device

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Contacts: find accounts on the device

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Location: approximate location (network-based),precise location (GPS and network-based)

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK SMS: read your text messages (SMS or MMS),send SMS messages,receive text messages (SMS)

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Phone: read phone status and identity

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Photos/Media/Files: modify or delete the contents of your USB storage,access USB storage filesystem,read the contents of your USB storage

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Storage: modify or delete the contents of your USB storage,read the contents of your USB storage

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Microphone: record audio

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Wi-Fi connection information: view Wi-Fi connections

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Device ID & call information: read phone status and identity

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK other: full network access,control vibration,change system display settings,modify system settings,view network connections,prevent device from sleeping,allow Wi-Fi Multicast reception,draw over other apps,install shortcuts,uninstall shortcuts,disable your screen lock,pair with Bluetooth devices,connect and disconnect from Wi-Fi,run at startup,change network connectivity,change your audio settings,close other apps,read Home settings and shortcuts,SmartcardServicePermission label,receive data from Internet

Access USB storage filesystem:

Allows the app to mount and unmount filesystems for removable storage.

Allow Wi-Fi Multicast reception:

Allows the app to receive packets sent to all devices on a Wi-Fi network using multicast addresses, not just your device. It uses more power than the non-multicast mode.

Approximate location (network-based):

Allows the app to get your approximate location. This location is derived by location services using network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine approximately where you are.

Change network connectivity:

Allows the app to change the state of network connectivity.

Change system display settings:

Allows the app to change the current configuration, such as the locale or overall font size.

Change your audio settings:

Allows the app to modify global audio settings such as volume and which speaker is used for output.

Close other apps:

Allows the app to end background processes of other apps. This may cause other apps to stop running.

Connect and disconnect from Wi-Fi:

Allows the app to connect to and disconnect from Wi-Fi access points and to make changes to device configuration for Wi-Fi networks.

Control vibration:

Allows the app to control the vibrator.

Disable your screen lock:

Allows the app to disable the keylock and any associated password security. For example, the phone disables the keylock when receiving an incoming phone call, then re-enables the keylock when the call is finished.

Draw over other apps:

Allows the app to draw on top of other applications or parts of the user interface. They may interfere with your use of the interface in any application, or change what you think you are seeing in other applications.

Find accounts on the device:

Allows the app to get the list of accounts known by the device. This may include any accounts created by applications you have installed.

Full network access:

Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

Install shortcuts:

Allows an app to add shortcuts without user intervention.

Modify or delete the contents of your USB storage:

Allows the app to write to the USB storage.

Modify system settings:

Allows the app to modify the system’s settings data. Malicious apps may corrupt your system’s configuration.

Pair with Bluetooth devices:

Allows the app to view the configuration of Bluetooth on the device, and to make and accept connections with paired devices.

Precise location (GPS and network-based):

Allows the app to get your precise location using the Global Positioning System (GPS) or network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine where you are, and may consume additional battery power.

Prevent device from sleeping:

Allows the app to prevent the device from going to sleep.

Read Home settings and shortcuts:

Allows the app to read the settings and shortcuts in Home.

Read phone status and identity:

Allows the app to access the phone features of the device. This permission allows the app to determine the phone number and device IDs, whether a call is active, and the remote number connected by a call.

Read sensitive log data:

Allows the app to read from the system’s various log files. This allows it to discover general information about what you are doing with the device, potentially including personal or private information.

Read the contents of your USB storage:

Allows the app to read the contents of your USB storage.

Read your text messages (SMS or MMS):

Allows the app to read SMS messages stored on your device or SIM card. This allows the app to read all SMS messages, regardless of content or confidentiality.

Receive data from Internet:

Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app’s service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Receive text messages (SMS):

Allows the app to receive and process SMS messages. This means the app could monitor or delete messages sent to your device without showing them to you.

Record audio:

Allows the app to record audio with the microphone. This permission allows the app to record audio at any time without your confirmation.

Retrieve running apps:

Allows the app to retrieve information about currently and recently running tasks. This may allow the app to discover information about which applications are used on the device.

Run at startup:

Allows the app to have itself started as soon as the system has finished booting. This can make it take longer to start the device and allow the app to slow down the overall device by always running.

Send SMS messages:

Allows the app to send SMS messages. This may result in unexpected charges. Malicious apps may cost you money by sending messages without your confirmation.

SmartcardServicePermission label:

SmartcardServicePermission label

Uninstall shortcuts:

Allows the app to remove shortcuts without user intervention.

View network connections:

Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

View Wi-Fi connections:

Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK’s Permissiom From APK File:

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Can access your contacts

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Can access your accounts

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Can access your messages

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK May cost your money

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Can access your Multimedia

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Can access your USB storage

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK May share your location

Allows applications to open network sockets.

Allows access to the vibrator.

Allows an application to modify the current configuration, such as locale.

Allows an application to read or write the system settings.

Allows applications to access information about networks.

Allows applications to access information about Wi-Fi networks.

Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming.

Allows an application to read the low-level system log files.

Allows applications to enter Wi-Fi Multicast mode.

Allows an app to create windows using the type TYPE_SYSTEM_ALERT, shown on top of all other apps.

Allows mounting and unmounting file systems for removable storage.

This constant was deprecated in API level 21. No longer enforced.

Allows an application to install a shortcut in Launcher.

Allows an application to uninstall a shortcut in Launcher.

Allows applications to disable the keyguard if it is not secure.

Allows applications to connect to paired bluetooth devices.

Allows applications to change Wi-Fi connectivity state.

Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.

Allows applications to change network connectivity state.

Allows an application to modify global audio settings.

Allows an application to write to external storage.

Allows an application to read from external storage.

Allows read only access to phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any ongoing calls, and a list of any PhoneAccounts registered on the device.

LOCATION

Allows an app to access approximate location.

Allows an app to access precise location.

Allows an application to send SMS messages.

MICROPHONE

Allows an application to record audio.

CONTACTS

Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK’s Social SDK:

ดัมมี่ — ชิป ฟรี เพื่อนเยอะ APK Facebook: This open source Java library allows you to integrate Facebook into your Android application.